สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ขอเชิญชวนหมู่ยุวกาชาดจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2566

ขอเชิญชวนหมู่ยุวกาชาดจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2566
ขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1E7Vu5DQsJU3uFt4va8ndgJzvSU_W6HEj?usp=share_link

ตัวอย่างการจัด

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ